Geluk is niet meer dan een naïeve fase tussen twee depressies.