Die waardeloze toetsen verzetten zich tegen het gewicht dat ook op mij drukt.