Sommigen leven uit een gebrek aan redenen om te sterven.